alerjik hastalıklar

1969, İzmir doğumluyum. 1986-1992 Ege Üni. Tıp Fakültesi’ nde okudum. 1996 yılında aynı üniversiteden iç hastalıkları uzmanı ünvanını aldım. 1999 yılında yine aynı üniversitede immünoloji (bağışıklık sistemi) ve alerji uzmanı oldum. 2001 yılına kadar Ege Üni. Tıp Fakültesi’ nde Alerji Laboratuvarı Sorumlusu olarak çalıştım.

 

2001 yılında Celal Bayar Üniversitesi’ ne Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalını kurmak üzere geçtim. O tarihten beri aynı üniversitenin Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanıyım.  Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 100’ ün üzerinde akademik yayınım bulunmaktadır.

 

2005 yılı sonunda Amerikan Alerji ve İmmünoloji Derneğinin resmi yayın organı olan "Annals of Allergy Asthma Immunology" dergisinde yayınladığım bir araştırmam ile Reuters' e haber oldum. Aynı makale ile dergiden editöryal yazı aldım.

 

Ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş 200 üzerinde bildirim var. Her yıl ulusal alerji ve klinik immünoloji kongresine konuşmacı ve panel başkanı olarak katılmaktayım.

 

Akademik bu çalışmalar yanında yıllardır profesyonel alanımla ilgili hastalarımı bizzat kendim görüp, tedavilerini kendim düzenledim. Yıllardır elde ettiğim bilimsel edinimleri ve klinik tecrübelerimi artık kendi muayenehanemde hastalarımla paylaşıp; onlarla birlikte en hızlı ve en doğru şekilde sağlıklı sonuca ulaşmak için çalışacağım.

Prof. Dr. Cengiz KIRMAZ