Türkiye' nin Alerji Sitesi

 

BEHÇET HASTALIĞI

Behçet hastalığı (BH) ilk kez bir Türk hekim olan Hulusi Behçet tarafından1937' de tanımlanmıştır.Ondan daha sonra da hastalığı tanımlayan hekimler olsa da uluslar arası tıp literatüründe hastalık çok... DEVAMI

 

 

 

GUT HASTALIĞI

Vücutta özellikle proteinlerin yıkım ürünleri "ürik asit" denilen bir maddeye dönüşerek atılır. Bu maddenin atılma kusuru veya çok fazla üretilmesi nedeniyle vücudun değişik yerlerinde özellikle de bazı eklemlerde birikmesi son... DEVAMI

 

 

 

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUS

Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgu ile giden, değişik seyir gösteren ve çeşitli bağışıklık sistemi (immünolojik) anormalliklerle... DEVAMI

 

 

 

ROMATOİD ARTRİT

Romatoid artrit (RA), kronik seyirli, özellikle küçük eklemleri simetrik olarak tutan ve eklemlerde kalıcı bozukluklar yaratan bir hastalık olup eklem dışında da organlarda tutuluş yaratan...DEVAMI

 

 

 

 

ANKİLOZAN SPONDİLİT

Ankilozan Spondilit (AS) sebebi belli olmayan, öncelikle omurgayı tutan ayrıca da omuz eklemi, kalça eklemlerini tutabilen bir hastalıktır. Bu hastalığın en önemli özelliği tutulan eklemlerde hareketlerde kısıtlılık yapan, eklem aralarında daralma ve ardından da yapışma ile seyreden bir hastalık olmasıdır. Hastalık kadınlarda da görülmesine rağmen özellikle 20-40 yaş arasındaki erkeklerde daha sıktır. Bu hastalık bazı doku tiplerini taşıyan kişilerde oldukça sık görülmektedir. Özellikle HLA-B27 denilen doku tipi taşıyanlarda taşımayanlara göre çok daha fazla görüldüğü bilinmektedir...  DEVAMI

 

Anlaşmalı Bankalar