Türkiye' nin Alerji Sitesi

 

ALERJİK HASTALIKLARA GENEL BAKIŞ

Alerji, Yunanca 'değişik iş veya değişik reaksiyon' anlamına gelen bir kelime olup aşırı duyarlılık reaksiyonlarını anlatmak için kullanılmaktadır.Alerjik hastalıklar; göz, deri, solunum ve sindirim sistemi gibi bir çok sistem ve organı... DEVAMI

 

ALERJİK RİNİT (SAMAN NEZLESİ)

Alerjik rinit (saman nezlesi), toplumda sık görülen Alerjik hastalıkların en önemlilerinden biridir. Özellikle Alerjik olan anne ve/veya babaların çocuklarında görülme sıklığı daha fazla olan bu hastalık; endüstriyel gelişmiş ülkelerde...DEVAMI

 

ALERJİK KONTAK DERMATİT (TEMAS DERMATİTİ)
Kontak dermatit, derinin bazı maddelerle teması sonucu oluşan bir reaksiyondur. Bu reaksiyonların % 80' i tahrişe bağlı reaksiyonlar (örneğin: bulaşık yıkama sonucu oluşan el gibi), %  20' si de alerjik...DEVAMI

 

ATOPİK DERMATİT
Atopik dermatit, egzema diye de adlandırılan alerjik deri hastalığıdır. Genel olarak çocukların %1-3' ünde görülen bu rahatsızlık, annesinde alerjik hastalık olan yeni doğanlarda %27 oranında görülür. En sık görülme...DEVAMI

LATEKS ALERJİSİ
Lateks Nedir?
Lateks, Hevea brasiliensis isimli kauçuk ağacının sütlü özsuyudur. Bugün için lastik içerikli bir çok üründe bulunmaktadır...DEVAMI

ANAFİLAKSİ
Anafilaksi ilk defa 1902 yılında Portier ve Richet adlı araştırmacılar tarafından köpeklerde yaptıkları aşılama çalışmaları esnasında tanımlanmıştır. Alerjik reaksiyonların en ağırı, en hızlı gelişeni ve en dramatik sonuçlar...DEVAMI

ARI ALERJİSİ
Ortalama 1,5 cm boyunda olan arılar çiçeklerin özsuyunu toplayarak çok değerli bir besin kaynağı olan bal üretirler. Ayrıca çiçekler arasında polen taşıyarak bu çiçeklerin döllenmelerini ve meyve oluşumunu sağlarlar. Ancak, bu kadar yararlı olan bu canlıların bazı insanlar üzerinde çok korkutucu, hatta ölümcül etkileri olabilir...DEVAMI

ALERJEN NEDİR?

Alerjik reaksiyonlara neden olan maddelere "alerjen" denir. Bu maddeler solunum yolu ile alınabildiği gibi, ciltten temas ya da yiyecek şeklinde ağızdan da alınabilir. Bu maddeler alerjik reaksiyon gelişebilmesi için vücuda daha önceden girmiş olmaları gerekir. Yani vücudun bağışıklık sisteminin bu maddeyle daha önce karşılaşması ve bunlara duyarlı hale gelmesi gerekir. Daha sonraki karşılaşmalarda çok hızlı bir şekilde reaksiyonlar gelişir. Reaksiyon gelişiminden de vücuttaki mast hücrelerinin alerjenler aracılığı ile parçalanması ve içinden "histamin" denilen maddenin çıkması sorumludur... DEVAMI

ALERJİK RİNİT' TE TEDAVİ

Alerjik rinit tanısı alan bir hastada birkaç tedavi yöntemi tek tek ya da birlikte uygulanabilir. Ancak; en önemli nokta sorumlu alerjenden kaçınmaktır. Ev tozu akarı gibi alerjenlerden kaçınmak polenler gibi alerjenlere...DEVAMI


AŞI (immünoterapi)

Aşı (immünoterapi) tedavisi alerjik kişilerde alerji ve/veya immünoloji doktorları tarafından uygun bulunan hastalara uygulanır. Tedavi hastalığın temelinin çözülmesine yönelik bir yöntemdir. İlaç tedavileri gibi geçici sonuçlardan... DEVAMI

ALERJİDE OTOİMMÜNİTE

İmmün sistem anormalliklerinde genel olarak üç durum karşımıza çıkar: immün yetmezlik sendromları, alerjiler ve otoimmünite. Aslında immün yetmezlik sendromları ile otoimmün durumlar arasında birliktelikler (örn: selektif IgA eksikliği veya sık değişken immün yetmezlik tabloları ile birlikte giden otoimmün hastalıklar gibi) oldukça zamandır bilinmektedir. Ancak alerjik hastalıklar ile otoimmün durumların ilişkili olabileceğine dair bilgiler yenilerde dikkat çekmektedir... DEVAMI

ALERJİK HASTALIKLAR VE ADET

Alerjik hastalıklar toplumda son derece sık görülen hastalıklar olup, giderek artan oranlarda ciddi problemlere neden olmaktadırlar. Özellikle astım gibi alerjik hastalıkların önemli bir ekonomik gidere de neden olduğu bilinmektedir. Genel toplum içinde astım kadınlarda erkeklere göre çok daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Alerjik rinit (Saman nezlesi) gibi diğer alerjik hastalıklarda da durum bu şekildedir... DEVAMI

SIK ENFEKSİYONU GEÇİREN HASTLARA İMMÜNOLOJİK TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Tekrarlayan ve sıkça enfeksiyon geçiren hastalar günlük yaşamda hem hasta, hem yakınları hem de doktor için büyük sorun oluşturmaktadır. Hekimler, bu hasta grubu ile ilgili gereksiz tahliller yaparak zaman ve para kaybına yol açmak istememektedirler. Bu nedenle tekrarlayan enfeksiyonu olan hastalara yaklaşımda izlenecek yöntemleri gözden geçirmek gereklidir... DEVAMI


ALERJİK HASTALIKLARA GENEL BAKIŞ

Alerji, Yunanca 'değişik iş veya değişik reaksiyon' anlamına gelen bir kelime olup aşırı duyarlılık reaksiyonlarını anlatmak için kullanılmaktadır.Alerjik hastalıklar; göz, deri, solunum ve sindirim sistemi gibi bir çok sistem ve organı... DEVAMI

 

SORU VE CEVAPLARLA ALERJİK HASTALIKLAR VE CİNSEL YAŞAM ARASINDAKİ İLİŞKİ:

Soru-1: Pek çok hastalığın sonucu ya da belirtisi olarak da görülebilen cinsel fonksiyon bozukluklarının alerjik hastalıklarla ilişkisi nedir? Alerjik hastalıklar da cinsel fonksiyon bozukluğu yapabilir mi? Hangi alerjik hastalıklar cinsel fonksiyon bozukluklarıyla ilişkilendiriliyor?...DEVAMI


 


SİGARANIN ALERJİK DUYARLAŞMA VE ASTIM GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Astım, hem özgül hem de kimyasal bir takım uyaranlara fazlaca verilen iltihabi yanıtla karakterize kronik bir hava yolu hastalığıdır (1). Bu cevabı uyaranbazı ajanlar bilinirken bazıları bilinmemektedir. Bu ajanlarla tekrar eden maaruziyetler sonucunda hastalık giderek kötüleşmekte ve bronşial normal cevaplarda ikincil değişiklikler meydana gelmektedir... DEVAMI


ALERJİK RİNİT (SAMAN NEZLESİ) HASTALIĞINDA KORUNMA

Alerjik rinitte tedavinin en önemli basamaklarından birini alerjenden korunma oluşturur. Korunma üçe ayrılır:

1-Primer (birincil) korunma: IgE yapımı ve IgE aracılı duyarlanmayı önlemeye odaklanmıştır ve duyarlanma için yüksek risk taşıyan gruplara uygulanır.

2-Sekonder (ikincil) korunma: Duyarlanmaya rağmen hastalık ortaya çıkışını önlemeye yöneliktir. Alerjene duyarlanmış ancak üst solunum yolu hastalığı riski göstermeyen bireylere uygulanır.

3-Tersiyer (üçüncül) korunma: Ortaya çıkmış alerjik rinitin tedavisinde bulguları önleyici olarak kullanılmakta ve bulgulara yol açan faktörlerin kontrolünü amaçlamaktadır... DEVAMI


İLAÇ ALERJİSİ

Hastalıkların tanı ve tedavileri için ard arda geliştirilen ilaçlarla birlikte bunlarla oluşan alerjik reaksiyonların da görülme sıklığında maalesef ki ciddi artışlar olmuştur.

Aslında ilaçların çoğu kendi başlarına alerjik etkili değildirler. Ancak; vücuda girdiğinde bir takım proteinlerle birleşip alerjik etkinlik kazanırlar. Bunun dışında bir çok ilacın üretimi esnasında kullanılan boya ve koruyucu maddeler de alerjik reaksiyonlardan sorumlu olabilirler... DEVAMI

 

SORU ve CEVAPLARLA ZOR ASTIM ve YENİ BİR TEDAVİ MODELİ (xolaır)

Soru- 1: Ağır astım nedir? Ne sıklıkta görülür?

Cevap-1: Ağır alerjik astımlı hastalarla karşılaşma sıklığımızı gözden geçirdiğimizde yılda 15 civarında 8 hasta’nın bu şekilde tarafıma muayeneye geldiği görülmektedir. Bu hastalar genel olarak, Türk Toraks Derneği’ nin yayınlamış olduğu Astım Kılavuzu’ na göre değerlendirildiğinde uygun tıbbi tedavi almalarına rağmen “ağır persistan astım” grubundaki hastalar olup; artık aldığı tüm astım ilaçlarına (Hatta ağızdan devamlı kortizon kullanımı basamağına geçmesine) rağmen astımı kontrol edilemeyen hastalardır… DEVAMI

 

 

GIDA ve GIDA KATKI MADDELERİNE KARŞI ALERJİ:

Gıda alerjileri toplumda son derece sık rastlanan durumlardır. Hastalar, bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, ciltte kaşıntı, kabarıklık, kurdeşen ve hatta ölümcül anafilaksi reaksiyonları gibi gıda alerjisi ile ilgili olabilecek bir çok bulgu ile doktora başvurabilirler... DEVAMI

 

ARI ALERJİSİNDE AŞI TEDAVİSİ

Böcek sokmalarına karşı görülen alerjik reaksiyonlar sıkça görülen durumlardır. Bazen hayatı tehdit edebilecek ve dramatik olarak sonuçlanabilecek reaksiyonları da içermesi nedeniyle son derece ciddi sağlık problemlerinden birisidir. Böcek sokmalarına karşı gelişen en ciddi reaksiyonlar arı sokmaları ile karşımıza çıkmaktadır. Arı sokması ile meydana gelen ölüm olaylarının sıklığı da hiç de az değildir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’ nde her yıl 40’ ın üzerinde, Avrupa’ da ise 20’ nin üzerinde ölüm bildirilmektedir. Ancak, birçok arı sokması sonucu oluşan ölüm vakasının maalesef halen tanınamadığı da bir gerçektir ... DEVAMI

 

TEMİZLİK MADDELERİ ve ASTIM

Erişkin başlangıçlı astım vakalarının % 10’ u temizlik maddeleri ile ilişkilidir. Temizlik maddeleri ile ilişkili ortaya çıkan astım bulgularına ait veriler son dönemde oldukça dikkat çekmektedir.

Temizlik işçileri tüm dünyada çalışan nüfusun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu meslek grubunda görev alan kadınların oranı Finlandiya’da %3, ABD’de %4, İspanya’da 2000 yılı itibariyle 16 yaş üstü kadın populasyonun % 10’ udur. Ülkemizde ise maalesef bu işle uğraşan profesyonellere ait kayıtlar dışında oldukça fazla sayıda kaçak çalışma örneği olduğu için net bir oran vermek mümkün değildir... DEVAMI

 

 

 

 

 


 

 

 

Anlaşmalı Bankalar